Mantelzorg - de mogelijkheden

Informele en formele zorg
Mantelzorg en gebruikelijke zorg (denk aan hulp bij koken, opruimen of schoonmaken) wordt samen met zorg door vrijwilligers gezien als informele zorg. Onze professionele (formele) zorg is ondersteunend en aanvullend op de mantelzorg en gebruikelijke zorg die iemand al ontvangt. Zo zorgen we samen voor optimale zorg en aandacht voor u of uw naaste.

Een samenspel
Mantelzorgers leveren een onmisbare bijdrage aan iemands welzijn. Wij gaan daarom graag met u het gesprek aan. Welke zorg kunt en wilt u bieden? En wat kunt u precies van Valkenhof verwachten? Aandacht en zorg voor elkaar, met elkaar. Dat is wat wij willen uitdragen: de zorg een samenspel maken van cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Daarbij luisteren we zoveel mogelijk naar de wensen en behoeften van de cliënt. Want wie wil er niet het leven inrichten naar eigen inzicht, om zo grip te houden op het leven?

Wat kunt u verwachten van Valkenhof?
Mantelzorg geeft voldoening, maar kan heel zwaar zijn. Door u in de zorg te ondersteunen, behoudt u deze voldoening. We luisteren naar uw ervaringen en overleggen hoe we de best passende zorg kunnen verlenen. Wij informeren en adviseren, bieden steun en zoeken samen naar mogelijkheden om de zorg voor uw naaste en onze cliënt te verbeteren.

Meer weten?
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw zorgcoördinator of het CliëntServiceBureau of via clientservicebureau@valkenhof.org.

Terug naar vorige pagina