Kernwaarden

Gepassioneerd
We kennen en nemen onze verantwoordelijkheid in het gezamenlijk proces. We zijn open, enthousiast en flexibel en we voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. Maar al met al handelen we vanuit bevlogenheid; vanuit passie voor onze cliënt en ons vak.

Respectvol
We communiceren duidelijk en komen afspraken na. We stellen ons open en uitnodigend op, we nemen u serieus en gaan uit van uw mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Want we houden rekening met uw eigen identiteit en behoefte aan zingeving.

Betrouwbaar
We zijn eerlijk en komen onze afspraken na. Daarbij streven wij naar een maximale tevredenheid van u als cliënt.

Vakmanschap
Bij vakmanschap denken we gelijk aan de combinatie meesterschap. We werken op professionele wijze in een voor u veilige omgeving, vanuit een diepere betekenis dan alleen kennis en inhoud.

Ondernemend
We zijn begaan met u als cliënt, de organisatie en onze omgeving. We werken volgens de state of the art en willen dat graag onder uw aandacht brengen. Daarom zijn wij proactief en werken wij vanuit zelfstandigheid, initiatief en creativiteit. Want dat is wat wij verstaan onder ondernemerschap. Alleen zo ontstaan ruimte en mogelijkheden om ideeën om te zetten in concrete vernieuwingen. Het gaat niet alleen over innovaties in ons aanbod van producten en diensten, maar ook om slimmer organiseren en/of meer gezelligheid in de woonkamers. 

Terug naar vorige pagina