Cliëntenraad en cliëntencommissies

 • De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan binnen Valkenhof.
 • De cliëntenraad is de behartiger van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
 • Er zijn zes cliëntencommissies: één voor elk zorgcentrum van Valkenhof en één voor de de extramurale cliënten.
 • De leden van de cliëntenraad zijn de voorzitters van de cliëntencommissies of zijn/haar vervanger.
 • De leden benoemen een onafhankelijke voorzitter.Wat doet de cliëntenraad?

 • De raad is de waakhond over de zorgkwaliteit in al zijn aspecten.
 • De raad signaleert knelpunten in de zorg en adviseert hierover de directie.
 • De raad evalueert de uitvoering van de vastgestelde zorgprotocollen.
 • De raad signaleert nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

De adviesfunctie van de cliëntenraad

 • De raad adviseert de directie inzake het algemeen beleid over o.m.:
 • De systematische bewaking, beheersing en/of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg.
 • De veiligheid van cliënten.
 • Het welzijn  van cliënten.
 • De hygiëne in de instelling.
 • De voedingsaangelegenheden.
 • De recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten.
 • De behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen, die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten.

Contact
Geïnteresseerd in het werk van de cliëntencommissies of de cliëntenraad? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 040-2014035 of clientenraad@valkenhof.org

Jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 biedt een overzicht van de activiteiten en adviezen die de Cliëntenraad in 2015 heeft uitgevoerd. 

De cliëntenraad, onmisbare schakel
in de relatie tussen cliënten en directie