Goed bestuur

Goed bestuur betekent voor Valkenhof: tenminste voldoen aan de algemene opvattingen over goed en verantwoord besturen, het toezicht houden op, het rekenschap geven aan en het afleggen van maatschappelijke verantwoording vanuit de zorgsector. 

Valkenhof valt onder het regiem van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hanteert de code voor goed bestuur: de Zorgbrede Governancecode 2017. 

Klik hieronder op de documenten die het bestuur van Valkenhof betreffen: 

 

Verantwoording

Jaarbericht
Valkenhof wil bewoners, familieleden, vrijwilligers, personeelsleden en andere belangstellenden laten weten
wat er zoal gespeeld heeft gedurende het afgelopen jaar binnen Valkenhof. Ons jaarbericht over 2016 geeft een beeld van de ontwikkelingen binnen Valkenhof:


Jaarverslag en jaarrekening
De financiële verantwoording is te vinden in ons jaarverslag 2016 en de concept jaarrekening 2016

Meerjarenbeleidsplan
De beleidsprioriteiten voor de komende jaren staan in het meerjarenbeleidsplan 2017-2020.

 

ANBI-status

Stichting Valkenhof is een erkend goed doel met een ANBI-status. Dit betekent dat uw gift – tegen bepaalde voorwaarden – fiscaal aftrekbaar is. Ons fiscaal nummer is NL0090.84.253.