Beleid

Privacybeleid
In het document Privacybeleid cliënten staat het privacybeleid beschreven dat van toepassing is op de cliënten van Valkenhof. 


Giftenregeling
Sommige cliënten of hun familieleden willen medewerkers of een afdeling binnen Valkenhof soms bedanken voor de getoonde inzet. Zo’n gebaar wordt uiteraard zeer gewaardeerd. Binnen Valkenhof hebben we echter afspraken gemaakt over het aannemen van giften en wij hopen op uw begrip hiervoor.

Giften kunnen worden gedaan in de vorm van:

Goederen: giften in de vorm van goederen, zoals bloemen of een traktatie, mogen aangenomen worden als ze een waarde hebben die niet groter is dan € 50. Heeft iets een hogere waarde, dan overlegt de medewerker dit eerst met een leidinggevende.

Geld: geld mogen we niet aannemen (met uitzondering van fooi in het Grand Café of restaurant). Als blijk van waardering kunt u het bedrag daarentegen schenken aan het fonds ‘Extra voorzieningen personeel’. Hieruit betaalt Valkenhof bijvoorbeeld bescheiden feestelijke bijeenkomsten of bijzondere traktaties voor haar werknemers. U kunt het bedrag overmaken naar NL55 RABO 0152907440 t.n.v. voorzieningen voor het personeel van Valkenhof.

Meer weten?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van Valkenhof via 040 – 2880200 of directiesecretariaat@valkenhof.org

Download de flyer Giftenregeling


Klachtenregeling
Heeft u een klacht of bezwaar? Wij streven naar een hoge kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Er kunnen desalniettemin situaties ontstaan waar u niet tevreden over bent.

Heeft u een klacht of bezwaar? Volg dan de stappen die wij hebben beschreven in de brochure 'Klachtenregeling'.