Tijdelijk verblijf - de mogelijkheden

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
Kunt u na een ziekenhuisopname nog niet naar huis? Bijvoorbeeld na een knieoperatie of een beroerte? Dan bieden wij geriatrische revalidatiezorg (GRZ); behandeling speciaal gericht op ouderen. U verblijft tijdelijk binnen Valkenhof, waar zorg en behandeling continu beschikbaar zijn. U komt in een stimulerende omgeving, waar zelfstandigheid wordt aangemoedigd en uw mantelzorg een actieve rol heeft.
Valkenhof biedt twee vormen van Geriatrische Revalidatiezorg:

  • GRZ voor cliënten die uitsluitend lichamelijke klachten hebben
  • GRZ voor cliënten met dementie of andere geheugenproblemen

Samen met ons team en uw naasten werkt u aan uw zelfredzaamheid: het (opnieuw) aanleren en oefenen van dingen die u moet kunnen om weer zelfstandig thuis te wonen. Alles staat in het teken van revalideren: niet alleen de therapieën, maar ook de dagelijkse bezigheden. Waar nodig biedt ons team ondersteuning en begeleiding.


Screening en observatie
Als het ziekenhuis, de huisarts of een andere specialist geen duidelijke diagnose kan stellen, dan is een tijdelijke opname binnen Valkenhof mogelijk. Onze specialist ouderengeneeskunde stelt een diagnose en adviseert in verdere behandeling en/of verblijf.

Crisisopname
Soms ontstaat plotseling een situatie, waardoor thuis geen verantwoorde zorg en/of veiligheid meer kan worden geboden. Bijvoorbeeld door het wegvallen van mantelzorg. Via de huisarts vraagt u dan een crisisopname aan: een opname binnen vierentwintig uur. Wij bieden gepaste begeleiding en behandeling tot een plek vrijkomt bij de zorgaanbieder van voorkeur of tot u weer naar huis kunt.

Kortdurend verblijfkamer
Als thuis tijdelijk geen gepaste zorg mogelijk is en behandeling niet nodig, dan kunt u tijdelijk (maximaal zes weken) verblijven in de kortdurend verblijfkamer van Valkenhof. Bijvoorbeeld na een ingreep in het ziekenhuis. Uw huisarts blijft dan uw behandelaar. Bij ouderen met dementie of andere geheugenproblemen, beoordelen we vooraf of gepaste zorg mogelijk is.

Terug naar vorige pagina