Muziektherapie

Wat is muziektherapie?
Muziek is een middel om met anderen te (leren) communiceren. De muziektherapeut helpt mensen om via muziek een probleem te verwerken, wanneer praten alleen niet helpt of onvoldoende is. Muziektherapeuten werken multidisciplinair samen om u de juiste behandeling aan te bieden.

Waarmee kunt u terecht bij een muziektherapeut?
Mensen met problemen van verschillende aard kunnen terecht bij de muziektherapeut. Denk hierbij aan:
• Depressie en depressieve klachten
• Spanningsklachten
• Angst
• Trauma
• Gedragsproblematiek

Hoe gaat een muziektherapeut te werk?
Muziektherapie vindt plaats in individuele sessies (therapeut en u) of in groepen. Dit is afhankelijk van de doelstelling van de therapie. Tijdens de muziektherapie worden er verschillende werkvormen gebruikt. U kunt hierbij denken aan: muziek maken met verschillende instrumenten, zingen, luisteren naar muziek of liederen schrijven. Welke werkvorm er wordt gebruikt is ook weer afhankelijk van uw zorgvraag.

Muziektherapie is geen muziekles. In de muziektherapie gaat het niet om het leren bespelen van een instrument, maar het gaat erom dat er via muziek gewerkt wordt aan uw hulpvraag. U hoeft niet over muzikale voorkennis en/of vaardigheden te beschikken.

Terug naar vorige pagina