Psychomotorische therapie

Het doel van psychomotorische therapie is het verminderen of wegnemen van (psychische) klachten waarvan de cliënt (en zijn omgeving) last heeft.
In het bewegen laten mensen veel van zichzelf zien, soms meer dan waar ze zich bewust van zijn. Dat levert vaak bruikbare informatie op voor een beter op de cliënt afgestemde begeleiding, waardoor gedragsverandering beter mogelijk wordt. 

Waarmee kunt u terecht bij de psychomotorisch therapeut?
Mensen met problemen van verschillende aard kunnen terecht bij de psychomotorisch therapeut. Denkt u bijvoorbeeld aan:

• Gedragsproblemen
• Assertiviteitsproblemen
• Negatief zelfbeeld/verminderd zelfvertrouwen
• Spanningsklachten

Cliënten binnen Valkenhof hebben vaak om diverse redenen moeite met bewegen. Ook daarvoor kunnen zij bij de psychomotorisch therapeut terecht. Bij het bewegen op therapeutische basis ligt de nadruk ligt op onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen van de bewegingsmogelijkheden. De begeleiding is doorgaans kortdurend van karakter. Er kan gedacht worden aan:
• Meer willen bewegen.
• Onzekerheid in het bewegen.
• Inzicht in bewegingsmogelijkheden.

Hoe gaat een psychomotorische therapeut te werk?
In de therapie worden allerlei werkvormen gebruikt om het (bewegings)gedrag van de cliënt te onderzoeken en/of positief te beïnvloeden. Dit kunnen verschillende sport- en spelvormen zijn, maar ook werkvormen die gericht zijn op het lichaam, zoals ontspanningsoefeningen. Psychomotorische therapie vindt individueel plaats of in groepen, afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt.

Terug naar vorige pagina