Mantelzorg

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg. Hun rol wordt steeds belangrijker; ook bij Valkenhof. Maar wat is mantelzorg precies en hoe geven we hier invulling aan? Hoe komen we samen tot de meest optimale zorg voor u of uw naaste?

Wat is mantelzorg?
Vanuit een persoonlijke band (langdurig en onbetaald) zorgen voor een naaste die hulp nodig heeft. Dat is mantelzorg. Vaak onzichtbaar, maar een belangrijke basis van de zorg. De mantelzorger helpt bijvoorbeeld:

- zijn vader of moeder omdat wassen en aankleden niet meer zelf lukt;
- de chronisch zieke partner bij het toedienen van medicijnen;
- een gehandicapte vriend met eten en drinken.

 Lees meer over mantelzorg bij Valkenhof.

Meer weten?
Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw zorgcoördinator of het CliëntServiceBureau of via clientservicebureau@valkenhof.org.

Handige links
Mezzo - landelijke vereniging voor mantelzorgers
Rijksoverheid - Mantelzorg

Brochure Mantelzorg
Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.