Thuiszorg

Heeft u thuis persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding nodig? Dan kan thuiszorg van Valkenhof dit bieden. Wij leveren zorg in de volgende vormen:

  • persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden, eten en drinken of het innemen van uw medicijnen
  • verpleging: bijvoorbeeld wondverzorging, zwachtelen of het geven van injecties
  • individuele begeleiding: hulp en advies bij het behouden van uw zelfstandigheid

In kleine teams ondersteunen wij u en uw naasten. De zorg is aangepast aan uw wensen en gewoontes. Wij bieden thuiszorg in de gemeenten Valkenswaard en Leende. Naast thuiszorg biedt Valkenhof ook huishoudelijke hulp

Verwijzing en vergoeding
Persoonlijke verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar heeft daarvoor afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u zien of deze ook zorg vergoedt van Valkenhof. Wanneer dat zo is, kunt u de zorg rechtstreeks aanvragen via het CliëntServiceBureau. Na uw aanmelding komt de wijkverpleegkundige beoordelen welke en hoeveel zorg er ingezet wordt. Voor wijkverpleging geldt geen eigen bijdrage aan het CAK.

Individuele begeleiding wordt vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor het aanvragen van deze zorg dient u dus contact op te nemen met de gemeente. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.


Wachttijden
Er gelden geen wachttijden voor thuiszorg van Valkenhof. 

Brochure Zorg bij u thuis
Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.