Hospicezorg

Wanneer duidelijk wordt dat genezing niet meer mogelijk is, dan is kwaliteit van leven het allerbelangrijkst. In een voor u passende sfeer en omgeving, afscheid nemen van het leven. Vaak is dit thuis.

Wanneer zorg en behandeling thuis niet (meer) mogelijk of verantwoord zijn, dan kunt u bij ons terecht. Een tijdelijke opname is ook mogelijk, bijvoorbeeld om uw naasten even zorg uit handen te nemen. 

Uw wensen, onze missie
De missie van onze hospicezorg is: samen professionele, warme zorg bieden aan de cliënt en diens naasten, waarin de wens van de cliënt centraal staat.
We stemmen onze zorg af op uw wensen en behoeften. Hierin zijn we heel flexibel. We bieden ruimte en rust en waar nodig ondersteuning en begeleiding. U bepaalt zelf wat u wilt of kunt en wat u verwacht van ons personeel. We doen er alles aan om deze laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Lees snel verder over de mogelijkheden van hospicezorg bij Valkenhof.
 
Verwijzing en vergoeding
Hospicezorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig. Deze vraagt u aan via uw arts, behandelaar of ons CliëntServiceBureau. U betaalt een eigen bijdrage via het CAK.


Brochure Hospicezorg
Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.