Tijdelijk verblijf

Soms kunt u tijdelijk niet (zelfstandig) thuis wonen. Bijvoorbeeld na een medische ingreep, een ongeval en/of het tijdelijk wegvallen van uw mantelzorg. Valkenhof biedt u dan de mogelijkheid om voor een bepaalde periode bij ons te verblijven. De vormen van tijdelijk verblijf die Valkenhof biedt, zijn:

- Geriatrische Revalidatiezorg
- Screening en observatie
- Crisisopname
- Kortdurend verblijfkamer


Lees snel verder over de mogelijkheden van een tijdelijk verblijf bij Valkenhof.

Verwijzing en vergoeding
Geriatrische revalidatiezorg wordt vergoed via uw zorgverzekering. Het ziekenhuis beslist samen met onze specialist ouderengeneeskunde of u in aanmerking komt voor GRZ van Valkenhof.

Screening en observatie, crisisopname en een verblijf in de kortdurend verblijfkamer Valkenhof worden vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig. Deze vraagt u aan bij ons CliëntServiceBureau, uw huisarts of specialist. U betaalt een eigen bijdrage. Heeft u geen zorgindicatie voor verblijf? Dan kunt u een verblijf in de kortdurend verblijfkamer van Valkenhof ook zelf bekostigen, in combinatie met onze zorg.

Meer weten?
Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij ons CliëntServiceBureau.
Brochure Revalidatie en tijdelijk verblijf
Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.