Verpleeghuiszorg

Beschermd wonen bij ons, met zorg continu dichtbij: veilig en besloten waar nodig, open waar dat kan. Dat is verpleeghuiszorg van Valkenhof.

Onze specialist ouderengeneeskunde neemt de zorg over van uw huisarts. Met zijn of haar kennis en ervaring in ouderenzorg krijgt u passende zorg, gericht op een zo lang mogelijk behoud en/of verbetering van uw mogelijkheden. 

We werken met een alarmeringssysteem, zodat onze verzorgenden of verpleegkundigen snel bij u zijn. Een team van behandelaars biedt waar nodig ondersteuning (in fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek en psychologie en muziektherapie). Ook onze geestelijk verzorger en maatschappelijk werker bieden ondersteuning aan u en uw familie.

Lees snel verder over de mogelijkheden van verpleeghuiszorg bij Valkenhof.

Verwijzing en vergoeding
Verpleeghuiszorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig. Deze vraagt u aan via uw huisarts, behandelaar of ons CliëntServiceBureau. U betaalt een eigen bijdrage via het CAK.


Brochure Wonen met verpleeghuiszorg
Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.