CliëntServiceBureau

CliëntServiceBureau: antwoord op al uw zorgvragen
De zorgconsulenten en medewerkers van het CliëntServiceBureau informeren en adviseren u als zorgvrager of verwijzer over de mogelijkheden van zorg in of vanuit één van de locaties van Valkenhof.

De zorgconsulenten zijn bereikbaar via:

T. 040-8003180

E. clientservicebureau@valkenhof.org 

Openingstijden
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Locatie
U vindt de zorgconsulenten op het CliëntServiceBureau op locatie Kempenhof:
Antwerpsebaan 3
5554 JV Valkenswaard

 

Zorg aanvragen: uw indicatie
Voor de zorg gegeven kan worden, moet in de meeste gevallen een indicatie aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, telefoon 088-7891600). De zorgconsulenten of uw huisarts kunnen u hierbij helpen.

CAK: bereken uw eigen bijdrage
Op de website van het CAK staat een handige rekenmodule waarmee u uw eigen bijdrage kunt uitrekenen voor zorg met verblijf.

 

Zelf zorg bekostigen
Wanneer vergoeding vanuit zorgverzekering, Wlz of Wmo niet mogelijk is, kunt u gewenste zorg en diensten ook zelf bekostigen. In de Productcatalogus van Valkenhof vindt u van al onze zorgdiensten en andere producten de tarieven die daarvoor gelden.