Zelfstandig wonen met zorg

Woningbelang en Valkenhof hebben - in samenwerking met de gemeente Valkenswaard - een wooncomplex gerealiseerd voor senioren met een zorgvraag, aan de Nieuwe Waalreseweg in Valkenswaard. Een complex waar u zelfstandig kunt wonen, en waar zorg altijd dichtbij is. In het complex is ook ontmoetingsruimte De zoete inval gehuisvest. Een plek waar u terecht kunt voor een hapje, een drankje en leuke activiteiten. 

Zorgindicatie
Een belangrijke voorwaarde die gesteld wordt aan geïnteresseerden is dat zij beschikken over een zorgindicatie. Daarbij geldt: hoe urgenter de zorgvraag, hoe hoger u op de wachtlijst komt te staan. De zorgvraag is ingedeeld in vier categorieën (op volgorde van urgentie):

  1. Intensieve persoonlijke verzorging en/of verpleging, meer dan 7 uur p/w. Met intensieve zorg bedoelen we meerdere zorgmomenten per dag, bijvoorbeeld voor hulp bij wassen, aankleden en/of ondersteuning bij de maaltijden.
  2. Intensieve persoonlijke verzorging en/of verpleging, minder dan 7 uur p/w
  3. Lichte verpleging, zoals periodieke controle voor diabetes mellitus of periodieke injecties
  4. Huishoudelijke hulp

Persoonlijk gesprek
Beschikt u over een indicatie? Dan plant het CliëntServiceBureau een persoonlijk gesprek (screening) met u waarin uw zorgvraag wordt vastgesteld en wordt gekeken in hoeverre u voldoet aan de overige criteria. 

Inkomenstoets Woningbelang
De volgende voorwaarde is uw inkomen. De overheid wil dat woningcorporaties hun woningen passend toewijzen. Daarvoor zijn regels opgesteld die bepalen op welke woningen u kunt reageren. Uw verzamelinkomen bepaalt welke woning Woningbelang aan u mag toewijzen (zie ook de brochure onder aan deze pagina). 

Huurtarieven
Het wooncomplex aan de Nieuwe Waalreseweg beschikt in totaal over 44 appartementen. De huurtarieven van de appartementen variëren, zodat er voor ieder inkomen een passend appartement is. De huurtarieven zijn exclusief servicekosten. U kunt de actuele huurtarieven en servicekosten navragen bij Woningbelang (040-2083838).

Inschrijftijd Woningbelang
Wanneer uw zorgvraag is vastgesteld en uw inkomen is getoetst, wordt gekeken of u ingeschreven staat bij Woningbelang en zo ja, hoe lang uw inschrijftijd is. Bij gelijke zorgzwaarte telt de langste inschrijftijd.

Wachtlijst
Wanneer u voldoet aan alle criteria en uw inschrijftijd bekend is, komt u op de wachtlijst. Belangrijk: verandert er tussentijds iets in uw zorgindicatie? Geef dit dan direct door. Het bepaalt namelijk hoe hoog u op de wachtlijst komt te staan. Hoe urgenter de zorgvraag, hoe hoger uw plek op de wachtlijst.

Afwijzing?
Het kan zo zijn dat tijdens het screeningsgesprek blijkt dat u niet aan de gestelde toewijzingscriteria voldoet. Wij zullen u dan informeren over de stappen die u kunt nemen om alsnog in aanmerking te komen voor een woning aan de Nieuwe Waalreseweg. Wanneer dit niet mogelijk is kijken we samen met u naar eventuele alternatieve (zorg)mogelijkheden van Valkenhof. Ook kunnen we u doorverwijzen naar
Woningbelang of een andere instantie om u te helpen bij het vinden van passende huisvesting.

Meer weten?
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opemen met ons CliëntServiceBureau.
In de brochure 'Zelfstandig wonen met zorg' vindt u de toelatingscriteria voor het wonen aan de Nieuwe Waalreseweg.

 

 

 

 
Meer weten over de appartementen? Kijk dan ook op de site van Woningbelang