Tijdelijk verblijf

Soms kunt u tijdelijk niet (zelfstandig) thuis wonen. Bijvoorbeeld na een medische ingreep, een ongeval en/of het tijdelijk wegvallen van uw mantelzorg. Valkenhof biedt u dan de mogelijkheid om voor een bepaalde periode bij ons te verblijven. Hieronder leest u meer over de verschillende vormen.

Revalidatie
Kunt u na een ziekenhuisopname nog niet naar huis? Omdat u bijvoorbeeld moet revalideren na een knieoperatie of een beroerte? Dan bieden wij revalidatie speciaal gericht op ouderen. Lees meer

Screening en observatie
Als het ziekenhuis, de huisarts of een andere specialist geen duidelijke diagnose kan stellen, dan is een tijdelijke opname binnen Valkenhof mogelijk. Onze specialist ouderengeneeskunde stelt een diagnose en adviseert in verdere behandeling en/of verblijf.

Crisisopname
Soms ontstaat plotseling een situatie, waardoor thuis geen verantwoorde zorg en/of veiligheid meer kan worden geboden. Bijvoorbeeld door het wegvallen van mantelzorg. Via de huisarts vraagt u dan een crisisopname aan: een opname binnen vierentwintig uur. Wij bieden gepaste begeleiding en behandeling tot een plek vrijkomt bij de zorgaanbieder van voorkeur of tot u weer naar huis kunt.

Kortdurend verblijf
Als thuis tijdelijk geen gepaste zorg mogelijk is en behandeling niet (of weinig) nodig, dan kunt u tijdelijk (maximaal zes weken) verblijven in de kortdurend verblijfkamer van Valkenhof. Bijvoorbeeld na een ingreep in het ziekenhuis. Afhankelijk van uw indicatie is de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde uw behandelend arts. Bij ouderen met dementie of andere geheugenproblemen, beoordelen we vooraf of gepaste zorg mogelijk is.

Verwijzing en vergoeding
Revalidatie en kortdurend verblijf worden vergoed via uw zorgverzekering. Het ziekenhuis dan wel uw huisarts beslist samen met onze specialist ouderengeneeskunde of u in aanmerking komt voor de betreffende zorgvorm.

Screening en observatie en crisisopname worden vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig. Deze vraagt u aan bij ons CliëntServiceBureau, uw huisarts of specialist. U betaalt een eigen bijdrage. Heeft u geen zorgindicatie voor verblijf? Dan kunt u een verblijf in de kortdurend verblijfkamer van Valkenhof ook zelf bekostigen, in combinatie met onze zorg.

Meer weten?

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij ons CliëntServiceBureau.Brochure Revalidatie en tijdelijk verblijf
Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.