Vaktherapie

Vaktherapie
Valkenhof biedt binnen haar locaties twee vormen van vaktherapie aan: muziektherapie en psychomotorische therapie. De verwijzing voor deze vormen van therapie wordt gedaan door de psycholoog of de specialist ouderengeneeskunde.

Lees meer over wat muziektherapie en psychomotorische therapie precies inhoudt.

Verwijzing en vergoeding
Vaktherapie wordt vergoed vanuit de Wlz. Hiervoor heeft u een zorgindicatie nodig. Deze vraagt u aan via uw huisarts, behandelaar of ons CliëntServiceBureau. U betaalt een eigen bijdrage via het CAK.